Mogočna novogotska cerkev sv. Martina se nahaja v središču Šmartnega pri Litiji. Poleg imenitnih slik različnih avtorjev v cerkvi občudujte v stene vzidane nagrobne spomenike krajevnim veljakom iz 16. stoletja.