Družinska Gostilna Berdajs ponuja za posameznike in večje zaključene družbe malice in nedeljska kosila. Še posebej dobro pripravijo divjačino in sveže postrvi.