Pot med vinogradi in zidanicami za ljubitelje narave in dolenjskega cvička.

Pot vas vodi po vinorodnem območju prvih dolenjskih gričev v občinah Litija in Šmartno pri Litiji.

7-kilometrska pohodna pot je označena s tablami z informacijami o vinogradih, zidanicah in znamenitostih kraja. Pot poteka od gasilskega doma na Libergi skozi Presko nad Kostrevnico. Nadaljuje se skozi gozd v Staro goro in se zaključi v Vinjem vrhu, kjer si privoščite kozarček vrhunskega domačega cvička, ki je ponos teh krajev.

POVEZAVA

NASLOV: Vinogradniško društvo Štuc Šmartno, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji

KONTAKT: 051 644 060, 01 898 78 20