V Oglarski deželi na Dolah pri Litiji ohranjajo stoletno tradicijo oglarjenja. Na Oglarski domačiji Brinovec predstavijo skupinam postopek izdelave kope in pridobivanja oglja ter postrežejo z oglarsko malico. Pri njih lahko kupite prvovrstno slovensko oglje s potrjenim certifikatom Srca Slovenije.