Cerkev sv. Pavla je bila zgrajena konec 14. stoletja kot gotska kapela bližnjega gradu Gallenstein, ki ga danes skorajda ni več. Kapela je bila v poznem srednjem veku trikrat poslikana, eden od mojstrov slikarjev je bil tudi t. i. Podpeški mojster. Današnja podoba cerkve je nastala v 18. in 19. stoletju.