Ob obisku Oglarske dežele na Dolah pri Litiji lahko spoznate dolgoletno tradicijo priprave kop in kuhanja oglja, ki je med najkvalitetnejšimi v Sloveniji. Pri tej z lesom in ognjem povezani dejavnosti lahko tudi aktivno sodelujete.

Še več, okusite lahko pravo oglarsko kulinariko in se naužijete lepot, ki nam jih ponuja narava.

Posebej pestro je v maju in septembru, ko potekajo organizirane prireditve.

CENIK: cena se oblikuje glede na izbran program/ponudnika