Rudnik Sitarjevec Litija sodi med najbogatejše vire različnih mineralov v svetovnem merilu. Med najbolj atraktivnimi lastnostmi mineralov je sijaj v celi paleti barv, ki nastane zaradi lomljenja svetlobe na površini. V rudniku so našli več kot 60 različnih vrst mineralov, sijaj nekaterih pa si lahko ogledate v turističnem delu rudnika. Najbolj zanimivi so kristali cinabarita, cerusita, samorodnega svinca, bakra in živega srebra.